Metlika

Obrtni dom
Partizanski trg 5

Semič

Kulturni center
Prosvetna ulica 4

Črnomelj

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Ulica Otona Župančiča 1